Demens

Demens är en grupp olika sjukdomar som medför försämring av hjärnans funktioner, vilket i sin tur kan påverkar personens minne, personlighet, känsloliv, språk, intellekt, orientering, sociala och praktiska förmåga.

Förekomsten av demens ökar med stigande ålder och symtomen ställer ofta stora krav på närstående. Det är viktigt att söka hjälp så fort man märker att något inte är som de ska.

Minnesmottagningen

Om du misstänker demenssjukdom så kan du vända dig till minnesmottagningen i Sunne. Minnesmottagningen hjälper till att upptäcka, utreda och behandla olika demenssjukdomar. Här kan du läsa mer om minnesmottagningen.

Solgårdens dagverksamhet

Solgården är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Solgårdens dagverksamhet fungerar både som avlastning för anhöriga och som stimulans för deltagarna. Du ansöker om plats hos kommunens biståndshandläggare. Här kan du läsa mer om solgårdens dagverksamhet.

Anhörigstöd

Att vårda en långtidssjuk och/eller en person med demenssjukdom i hemmet kan många gånger vara en tung och tidskrävande uppgift. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få som anhörig.