Omsorg och stöd för personer med demenssjukdom

Demens är en grupp olika sjukdomar som medför försämring av hjärnans funktioner. Det kan påverka så väl minne och känsloliv som personlighet och praktisk förmåga. På den här sidan av vi samlat information om vilken hjälp du som har en demenssjukdom, eller som är anhörig, kan få.

Om demens:

Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i demenssjukdom. Demens är en grupp sjukdomar som påverkar hjärnan och dess funktioner. Utöver minnet påverkas även andra kognitiva funktioner såsom tankeförmåga, problemlösning och språk. Personer med demenssjukdom kan ibland visa beteendeförändringar, så som förvirring och oro.

Förekomsten av demens ökar med stigande ålder och symtomen ställer ofta stora krav på närstående. Det är viktigt att söka hjälp så fort man märker att något inte är som de ska.

Minnesmottagningen i Sunne

Hit kan du vända dig om du misstänker att du, eller någon i din närhet, har demenssjukdom. Minnesmottagningen erbjuder även anhöriggrupper, där du som anhörig till en person med demenssjukdom kan få råd och stöd.

Minnesmottagningen hjälper dig med:

  • att upptäcka, utreda och behandla olika demenssjukdomar
  • utredning och uppföljning.

Minnesmottagningen erbjuder även anhöriggrupper, där får du som anhörig till en person med demenssjukdom råd och stöd. 

Demensboende

Sunne kommuns demensboende finns på gruppboendet Brogården, som ligger i Sunne tätort.

Läs mer om Brogårdens boende och dagverksamhet.

Dagverksamhet Solgården

Dagverksamheten ger stimulans för deltagarna genom olika aktiviteter. Så som utflykter, matlagning, bakning och umgänge. Du ansöker om plats hos kommunens biståndshandläggare. 

Solgårdens dagverksamhet finns på Brogårdens gruppboende, och riktar sig till dig som har en demenssjukdom.

Anhörigstöd

Att vårda en långtidssjuk och/eller en person med demenssjukdom i hemmet kan många gånger vara en tung och tidskrävande uppgift.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd till den person som behöver din hjälp. Det du gör betyder mycket för hans eller hennes livskvalitet. Men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

I Sunne finns ett anhörigcafé, där du kan träffa andra i liknande situationer.

Läs mer om vårt anhörigcafé.

Läs mer om vilket stöd du kan få som anhörig.