Stöd och avlastning för dig som anhörig

När någon i din närhet är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller ett missbruk. När livet inte blev som ni tänkt och någon i din närhet eller familj drabbas av sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning, då drabbar det ofta hela familjen, vänner och arbetskamrater.

I Sunne kommun har vi en anhörigsamordnare till stöd för dig som vårdar/stödjer en närstående, ung eller gammal och för dig som har frågor om att vara anhörig.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd till den person som behöver din hjälp. Det du gör betyder mycket för hans eller hennes livskvalitet. Men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning.

Ansök om anhörigstöd via e-tjänsten ovan. 

Anhörigcafé

För dig som vill träffa andra i liknande situation finns anhörigcafé. Här kan du läsa mer om hur det fungerar. 

Fri avlastning för anhöriga

Anhöriga över 18 år som är sammanboende och vårdar och stödjer en vuxen närstående, kan få kostnadsfri avlösning i hemmet upp till tio timmar per månad utan biståndsbedömning.

Den närstående ska inte ha annan beviljad insats av avlösande karaktär så som växelvård eller dagverksamhet. Individuell bedömning görs vid behov av fler timmar eller om man inte uppfyller ovanstående kriterier. Avlösningen utförs av hemtjänstpersonal i det egna hemmet alla veckans dagar, kvällar och nätter. 

Ansök om fri avlösning via e-tjänsten ovan.