Boende för äldre och seniorer

Beroende på vilket behov du har, finns det olika stöd och boenden du kan ansöka om. Du som bor hemma kan söka om att få hjälp i hemmet. Du skickar då in en ansökan till kommunens biståndshandläggare, som utreder vilket stöd du kan få.

Olika boendeformer

  • Korttidsboende
    När ditt behov av omvårdnad, under en begränsad period, inte kan tillgodoses i hemmet kan du beviljas plats på ett korttidsboende. Både som ett stöd i din vardag, och som avlastning för dig som anhörig.
  • Särskilt boende
    När du inte längre klarar av att bo kvar hemma kan du ansöka om plats på något av våra särskilda boenden för äldre.
  • Seniorboende
    Seniorbostäder är anpassade efter äldres behov av tillgänglighet, trygghet och med större möjlighet till gemenskap. Det passar för dig som är äldre och klarar dig på egen hand, eller med hemtjänstinsatser. Du ansöker om att få bo på något av våra seniorboenden hos Sunne Fastighets AB.