Hemtjänst

Hemtjänsten utför olika insatser i hemmet. Det kan handla om både service och omvårdnad utifrån de insatser som beviljats av kommunens biståndshandläggare.

I Sunne kommun har vi lång erfarenhet av hemtjänst. Hemtjänstpersonalen arbetar i nära team med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt biståndshandläggare för att kunna erbjuda en trygg och säker vård.

Sunne kommun har valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du som har fått ett beslut om hemtjänst kan välja vem som ska utföra den, förutsatt att vi har företag som är anslutna till oss. 

Här kan du läsa mer om lagen om valfrihetssystem.

Kostnad för hemtjänst

Sunne kommun tillämpar en maxtaxa. Det innebär att du, oavsett hur mycket hjälp du får, aldrig betalar mer än maxtaxan per månad exklusive matkostnader. Maxtaxan påverkas av dina inkomster och din hyra. Avgiften debiteras i efterskott. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst.

Här kan du läsa mer om avgifter inom stöd och omsorg.