Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Sunne kommun

Det är den kommun där du bor permanent som tar beslut om bistånd och insatser när du vistas i annan kommun, till exempel i din sommarstuga.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Sunne kommun på bästa sätt behöver vi få information om detta minst fyra veckor innan du kommer.

Det är biståndshandläggaren i din hemkommun som lämnar beställning av tillfällig hemtjänst till Sunne kommun.