Sunne kommun har valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du som har fått ett beslut om hemtjänst  kan välja vem som ska utföra den.

Dina valmöjligheter

När du får ett biståndsbeslut berättar handläggaren för dig om vilka utförare du kan välja mellan. Har du behov av hjälp på natten eller via trygghetstelefonen är det kommunens hemtjänst som utför insatsen. Information om de utförare som du kan välja mellan finns under Dokument i högerspalten på den här sidan.

StädningSköterska

Måste jag välja?

Om du som ny kund inte väljer utförare får du hemtjänsten utförd av kommunen eller någon av de privata företag som kommunen godkänt. Detta sker genom ett särskilt turordningssystem

Kan jag göra om mitt val?

Du kan när du vill och oavsett anledning byta utförare av hemtjänst.Om du vill byta utförare kontaktar du kommunens biståndshandläggare för att göra ett omval. Det tar 14 dagar att byta utförare.

Hemtjänstavgiften

Det är samma avgift om du har privat eller kommunal utförare. Avgiften fastställs av kommunen och betalas till kommunen enligt den faktura du får. Information om avgifter får du om du klickar här.

Ansöker jag om hemtjänst som tidigare?

Du ansöker om hemtjänst som tidigare, det vill säga du vänder dig till någon av kommunens biståndshandläggare.

Har du frågor om valfrihetssystemet, välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare.

Dokument

De här utförarna kan du välja mellan:

Sunne kommuns hemtjänst