Man kan som anhörig få kostnadsfri avlösning i hemmet upp till tio timmar per månad utan biståndsbedömning.

Anhöriga över 18 år som är sammanboende och vårdar och stödjer en vuxen närstående kan få kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar per månad utan biståndsbedömning.

Den närstående ska inte ha annan beviljad insats av avlösande karaktär så som växelvård eller dagverksamhet. Individuell bedömning görs vid behov av fler timmar eller om man inte uppfyller ovanstående kriterier.  

Avlösningen utförs av hemtjänstpersonal i det egna hemmet alla veckans dagar, kvällar och nätter. 

För att boka avlösning kontakta biståndshandläggare en vecka innan tänkt tid via e-tjänsten Fri avlastning för anhöriga, ansök.