Lagen om valfrihetssystem (LOV) är införd inom hemtjänsten i Sunne kommun, det innebär att du är välkommen att ansöka om att bli leverantör av hemtjänst. Här kan du läsa mer om om vad det innebär.

 Omfattning

Valfrihetssystemet gäller personer som har biståndsbedömda hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen. Valfrihetssystemet omfattar:

  • Service 

Leverantören kan ansöka om att bli godkänd att utföra detta.

Område och kapacitetstak

Kommunen är uppdelad i geografiska områden och sökande kan välja att arbeta i ett eller flera av dessa områden samt ange eventuellt kapacitetstak för sin verksamhet.

Tilläggstjänster

Som leverantör har du rätt att erbjuda tilläggstjänster för insatser som är utanför biståndsbeslutet

Ansökan

Förfrågningsunderlaget innehåller de krav som ska uppfyllas för att bli godkänd som leverantör av hemtjänst.
Ansökan ska göras på kommunens särskilda blankett (blankett 1 "Ansökan för leverantör av hemtjänst" och blankett 2 " Leverantörens verksamhetsbeskrivning"). På blanketterna finns mer information om vilka handlingar som ska bifogas med ansökan.

I högermarginalen kan du klicka dig vidare till förfrågningsunderlaget, de blanketter och den information du behöver.

Kontakt

Malin Lindén Ohlsson
Socialchef
E-post: malin.linden-ohlsson@sunne.se
Tel: 0565-162 77
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Socialtjänsten, 686 80 Sunne

Maria Engström
Enhetschef Handläggarenheten
E-post: maria.engstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 75, 070-696 20 44
Besök: Storgatan 45
Adress: 28.Storgatan 686 80 Sunne