Ledsagning innebär att få hjälp att komma ut på aktiviteter eller stöd att ta sig till vårdinrättningar om man har svårt att ordna det på annat sätt.

Vem kan få ledsagning?
Ledsagning kan beviljas för personer som
• har en funktionsnedsättning – främst synskada, demens eller psykiskt funktionsnedsättning och
• inte kan ta sig ut själva eller med hjälp av färdtjänst och
• inte kan få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter
Hur ansöker jag om ledsagning?
Du ansöker till kommunens biståndshandläggare som utreder ansökan. 
Hjälp för att komma ut på promenader kan vid behov ingå i hemtjänst, och inte i ledsagning.