Ditt behov av hjälp avgör vilken insats du behöver, till exempel hemtjänst. All hjälp är individuell. Vi har som mål att beslutet ska vara klart inom två veckor efter hembesöket.

För att ansöka om hjälp ska du ta kontakt med en biståndshandläggare som utreder behovet i samråd med dig, och om du vill med närstående. All hjälp är individuell och utgår från dig som person och din situation. 
Till kontakta biståndshandläggare

Hjälp är inte "bara" hemtjänst

  • Personlig omvårdnad, som hygien, påklädning och att äta
  • Serviceinsatser, som hjälp med att handla, städa, tvätta och social aktivitet
  • Matdistribution, att någon kommer hem till dig med färdiglagad mat
  • Trygghetstelefon, när du bor hemma och behöver kunna kalla på hjälp dygnet runt
  • Daglig verksamhet för personer med demenssjukdom

Hur går det till?

  1. Du lämnar en ansöka till biståndshandläggare och ni gör upp om ett besök
  2. Vid det berättar du om ditt problem och berättar om vilken hjälp du behöver. Du bestämmer om du vill ha närstående med
  3. Du får information om avgifter och lite annan praktisk information
  4. Biståndshandläggaren gör en utredning och fattar ett beslut 
  5. Vår målsättning är att du ska få besked inom 2 veckor efter hembesöket

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Vid överklagan fyller du i vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Du kan få hjälp av biståndshandläggare att överklaga beslutet.

Vad kostar det?

Det finns en maxtaxa vilket innebär att du, oavsett hur mycket hjälp du får aldrig betalar mer än 2 013 kronor per månad exklusive matkostander. Avgiften påverkas också av dina inkomster och din hyra. Det innebär alltså att den kan vara lägre.

Avgiften debiteras i efterskott. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst. Läs mer om avgifter

Valfrihet i hemtjänsten

Sunne kommun har valfrihetssystem i hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.
Valfrihetssystem innebär att du som fått ett beslut om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen kan välja vem som ska utföra din hemtjänst. Du kan välja mellan kommunen och de privata företag som kommunen godkänt. Kommunen har satt upp ett antal krav som måste uppfyllas och samma krav gäller för både kommunen och de privata företagen.

Läs mer om LOV och hur du väljer här