Till minnesmottagningen kan du vända dig för att få råd och stöd om du misstänker demenssjukdom. Ju tidigare diagnos desto bättre möjlighet att bromsa upp sjukdomsförloppet.

Katten Smulan
Minnesmottagningen i Sunne är en utredningsenhet för personer med demenssjukdom och med en rådgivande och stödjande funktion för deras anhöriga. Vi finns på Brogården, se kontaktinformation i högerspalten.

Hit kan du vända dig om du känner dig orolig för eller misstänker att du fått en demenssjukdom. Det behövs ingen remiss för att komma till Minnesmottagningen utan du är välkommen att kontakta oss direkt.
Du kan även få hjälp att komma i kontakt med oss via kommunens sjuksköterskor eller läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen.
På minnesmottagningen arbetar demensjuksköterska, arbetsterapeut, anhörigstödjare och distriktsläkare.

Kontakt

Katarina Wennerholm
Demenssjuksköterska
E-post: katarina.wennerholm@sunne.se
Tel: 0565-163 37
Besök: Brogården
Adress: 90. Brogårdsg.2, 686 80 Sunne

Helena Pettersson
Anhörigstödjare/Undersköterska
E-post: helena.pettersson@sunne.se
Tel: 0565-163 37
Besök: Brogårdsgatan 2
Adress: 90.Minnesmottagningen 686 80 Sunne

Minnesmottagningen
Tel. 0565-163 37
Adress. Postkod 90, 686 80 Sunne
Besök. Brogårdsgatan 2