Protokoll 2021

Enligt dataskyddsförordningen är vissa personuppgifter borttagna eller maskerade.

Övriga protokoll
Protokoll från kommunstyrelsens utskott och övriga nämnder publiceras inte på webbplatsen. Om du vill ha ett sådant protokoll, eller ett protokoll som är äldre än från 2021, kan du kontakta kommunkansliet, se  kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.