Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Särskilt boende för barn och ungdom

De barn och ungdomar som genom en omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan få bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service.    
 

Verksamheter

Korttids- och stödboendet Villan Korttids- och stödboendet Villan

Ett nybyggt boende/korttidshem strax norr om tätorten. Här verkställs LSS-insatserna korttidstillsyn, korttidsvistelse och särskilt boende för barn och ungdomar med högfungerande autism och aspergers syndrom. Aktiviteterna styrs och är utformade utifrån barnens/ungdomarnas behov och förmågor.
Kontakt; Tel: 0565-164 76
Adress; Åmbergsvägen 59

Kontakt

Ella-Karin Carlsson
Chef LSS Personlig Ass, Korttidshem
E-post: ellakarin.carlsson@sunne.se
Tel: 0565-16469, 070-6839923
Besök: Långg. 27
Adress: Postkod: 43, 686 80 Sunne