Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Särskilt boende för barn och ungdom

De barn och ungdomar som genom en omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan få bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service.    
 

Verksamheter

Åmbergsvägen
Korttidsvistelse, korttidstillsyn och särskillt boende barn och unga. 

Korttids- och stödboendet Villan

Boende/korttidshem strax norr om tätorten. Här verkställs LSS-insatserna korttidstillsyn, korttidsvistelse och särskilt boende för barn och ungdomar. Aktiviteterna styrs och är utformade utifrån barnens/ungdomarnas behov och förmågor.
Kontakt; Tel: 0565-164 70
Adress; Åmbergsvägen 59

Badhusgatan
Korttidsvistelse, korttidstillsyn och särskillt boende barn och unga. 

Boendet ligger centralt i Sunne på Badhusgatan 2. Här verkställs insatserna kortidsvistelse, särskilt boende barn och ungdom enligt LSS, samt stödboende enligt SOL.
Verksamheten riktar sig till ungdomar mellan 16-21 år med varierande funktionsvariationer. I verksamheten finns 10 st platser, 4 rum och 6 stödlägenheter.
Verksamheten säljer platser till andra kommuner, elevhem till elever som går särgymnasiet på Södra Viken.
Kontakt; 0565-164 76
Adress; Badhusgatan 2

Kontakt

Ella-Karin Carlsson
Enhetschef LSS.
E-post: ellakarin.carlsson@sunne.se
Tel: 0565-164 30
Besök: Långgatan 27
Adress: 43. LSS, 686 80 Sunne