Du kan beviljas en korttidsplats om dina behov inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det kan vara under en period av återhämtning, efter en sjukhusvistelse, som ett led i rehabiliteringen eller i väntan på en plats till särskilt boende.

På korttidsplatsen Hagen Gul bor du antingen i delat eller eget rum med tillgång till toalett och dusch. Det finns två mindre matsalar där du tillsammans med andra boenden kan se på tv, lyssna på radio och läsa tidningar. I det gemensamma köket serveras måltiderna eller om du vill så äter du på ditt rum.

Korttidsplatsen är även ett stöd för dig som anhörig. Här ges möjlighet till avlastning under planerad tid eller i form av växelvård.

I broschyren Välkommen till Hagen Gul hittar du mer information om vårt korttidsboende. Se under rubriken Dokument

Beslut om korttidsplats tas av biståndshandläggare. Kontaktuppgifter till biståndshandläggare hittar du under rubriken Länkar

Kontakt

Monica Myrén
Enhetschef
E-post: monica.myren@sunne.se
Tel: 0565-163 51
Besök: Bergvägen 8
Adress: 44.Hagen 686 80 Sunne

Boendet: telefon 0565-163 32, Bergvägen 8.