Sedan mars 2011 finns ett energiabsorberande golv på äldreboendet Salla. Tack vare golvet har fallskadorna minskat.

Bild från Avdelningen: Terassen


Så började det

I samband med planeringen av en nybyggnation på gruppboendet Salla i Sunne hade vi en föreläsning om fall och fallskador. Finn Nilsson, forskare i folkhälsovetenskap på Karlstads universitet, förelästa bland annat om fallskadeprevention och nya metoder för detta.

I samband med föreläsningen fick vi för första gången höra talas om energiabsorberande golv. Vi blev väldigt intresserade och tänkte att det skulle vara väldigt intressant att få pröva och vi tyckte det skulle passa bra när vi ändå skulle bygga en ny avdelning.

Vi tog kontakt med Finn Nilsson på Karlstads universitet, som i sin tur förmedlade kontakter till tillverkare och leverantör av golvet.

Det stötdämpande golvet tillverkas i Nya Zeeland och gruppboendet Salla i Sunne är ett av världens första äldreboende som fått prova denna golvmatta.

Mattan på plats

När den nya avdelningen, som fått namnet Terrassen, invigdes i augusti 2011 fanns den unika golvmattan på plats i alla lägenheter, korridoren och i ett sällskapsrum.

Med hjälp av golvmattan minskar antalet fallskador när någon ramlar. Dessutom har det visat sig att mattan fungerar ljuddämpande, vilket innebär en lugnare och behagligare miljö såväl för både boende som personal.

Sparar lidande och pengar

- Vi är glada att Sunne kommun valde att investera i mattan trots att den är fyra gånger så dyr som en vanlig plastmatta, säger enhetschefen på gruppboendet Salla.

- Fallskador kostar samhället stora pengar varje år och vad den besparar i mänskligt lidande går inte att värdera, menar personalen på avdelning Terassen.

Kontakt

Madelaine Kjellström
Enhetschef Salla
E-post: madelaine.kjellstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 78
Besök: Badhusgatan 13
Adress: 109. Salla, 686 80 Sunne

Anna Larstorp
Enhetschef
E-post: anna.larstorp@sunne.se
Tel: 0565-163 72
Besök: Badhusgatan 11
Adress: 109.Salla 686 80 Sunne