När man inte längre klarar att bo i det egna hemmet finns olika former av boenden i Sunne kommun. Du vänder dig till kommunens biståndshandläggare, som utreder och beslutar om en boendeform som passar dina behov.

Salla

I Sunne kommun finns det många olika boendeformer för gruppboende, demensboende, korttidsboende och växelvård.   

 • Brogården
  Är ett gruppboende i Sunne tätort med 7 avdelningar. Här finns demensboende, dagverksamhet och minnesmottagning. 
  Läs mer om Brogården
 • Hagen
  Ligger i Sunne tätort och har gruppboende och 1 avdelning med korttidsplatser och växelvårdsplatser.
  Läs mer om Hagen
 • Salla
  Är ett gruppboende som ligger i Sunne centrum. 
  Läs mer om Salla
 • Sjövik
  Är ett gruppboende i Lysviks tätort ca 2 mil norr om Sunne.
  Läs mer om Sjövik 

Seniorboende

Det finns också flera seniorboenden i Sunne kommun.
Mer uppgifter om Allegården, Uddebo och Kålsgården hittar du här.

Kontakt

Till kontaktinformation för biståndshandläggare

Enhetschefer:

Ulrica Eriksson enhetschef Brogården
Tel: 0565-163 77
Adress: Postkod 90, 686 80 Sunne
Besök: Brogårdsgatan 2

Enhetschef Brogården demens
Tel: 0565-163 05
Adress: Postkod 90, 686 80 Sunne
Besök: Brogårdsgatan 2

Monica Myrén, enhetschef Hagen, avd 1 och 3
Tel: 0565-163 51
Adress: Postkod 44, 686 80 Sunne
Besök: Bergvägen 8  

Britt-Inger Olsson, enhetschef Salla
Tel: 0565-163 78
Adress: Postkod 109, 686 80 Sunne
Besök: Badhusgatan 13-15

Margaretha Reinholdsson enhetschef Sjövik
Tel: 0565-162 73
Adress: Postkod 44, 686 80 Sunne
Besök: Sjöviksvägen