När man inte längre klarar att bo i det egna hemmet finns olika former av boenden i Sunne kommun. Du vänder dig till kommunens biståndshandläggare, som utreder och beslutar om en boendeform som passar dina behov.

Salla

I Sunne kommun finns det många olika boendeformer för gruppboende, demensboende, korttidsboende och växelvård.   

 • Brogården
  Är ett gruppboende i Sunne tätort med 7 avdelningar. Här finns demensboende, dagverksamhet och minnesmottagning. 
  Läs mer om Brogården
 • Hagen
  Ligger i Sunne tätort och har gruppboende och 1 avdelning med korttidsplatser och växelvårdsplatser.
  Läs mer om Hagen
 • Salla
  Är ett gruppboende som ligger i Sunne centrum. 
  Läs mer om Salla
 • Sjövik
  Är ett gruppboende i Lysviks tätort ca 2 mil norr om Sunne.
  Läs mer om Sjövik 

Besöksförbud har införts på våra särskilda boenden i och med att vi, precis som hela Sverige, försöker hindra smittspridning av viruset Corona. Via denna länk till sida hittar du vad som gäller angående besöksförbud och möjlighet till besök. (Denna information är uppdaterad 11/6).  

har införts på våra särskilda boenden i och med att vi, precis som hela Sverige, försöker hindra smittspridning av viruset Corona.

Seniorboende

Det finns också flera seniorboenden i Sunne kommun.
Mer uppgifter om Allegården, Uddebo och Kålsgården hittar du här.

Kontakt

Till kontaktinformation för biståndshandläggare

Enhetschefer:

Ulrica Eriksson enhetschef Brogården
Tel: 0565-163 77
Adress: Postkod 90, 686 80 Sunne
Besök: Brogårdsgatan 2

Rebecka Kervestig, enhetschef Brogården demens
Tel: 0565-163 05
Adress: Postkod 90, 686 80 Sunne
Besök: Brogårdsgatan 2

Monica Myrén, enhetschef Hagen, avd 1 och 3
Tel: 0565-163 51
Adress: Postkod 44, 686 80 Sunne
Besök: Bergvägen 8  

Britt-Inger Olsson, enhetschef Salla
Tel: 0565-163 78
Adress: Postkod 109, 686 80 Sunne
Besök: Badhusgatan 13-15

Margaretha Reinholdsson enhetschef Sjövik
Tel: 0565-162 73
Adress: Postkod 44, 686 80 Sunne
Besök: Sjöviksvägen