När man inte längre klarar att bo i det egna hemmet finns olika former av boenden i Sunne kommun. Du vänder dig till kommunens biståndshandläggare, som utreder och beslutar om en boendeform som passar dina behov.

Salla

I Sunne kommun finns det många olika boendeformer för gruppboende, demensboende, korttidsboende och växelvård.   

 • Brogården
  Är ett gruppboende i Sunne tätort med 7 avdelningar. Här finns demensboende, dagverksamhet och minnesmottagning. 
  Läs mer om Brogården
 • Hagen
  Ligger i Sunne tätort och har gruppboende och 1 avdelning med korttidsplatser och växelvårdsplatser.
  Läs mer om Hagen
 • Salla
  Är ett gruppboende som ligger i Sunne centrum. 
  Läs mer om Salla
 • Sjövik
  Är ett gruppboende i Lysviks tätort ca 2 mil norr om Sunne.
  Läs mer om Sjövik 

Vill du kontakta en sjuksköterska, särskilda boenden?

Sjuksköterskor på särskilt boende Brogården, Hagen och Salla har telefontid måndag- fredag klockan 10-11.
Sjuksköterskor på Hagen gul (korttid/växelvård) har telefontid måndag – fredag klockan 10-11 och 13-14.
Sjövik har telefontid 7.30-8.30.

Besöksförbud/säkra besök

Se den senaste informationen gällande besök på våra särskilda boenden. Via denna länk hittar du vad som gäller angående besöksförbud och möjlighet till besök. (Denna information är uppdaterad 20/10).  

Seniorboende

Det finns också flera seniorboenden i Sunne kommun.
Mer uppgifter om Allegården, Uddebo och Kålsgården hittar du här.

Kontakt

Till kontaktinformation för biståndshandläggare

Enhetschefer:

Ulrica Eriksson enhetschef Brogården omvårdnad
Tel: 0565-163 77
Adress: Postkod 90, 686 80 Sunne
Besök: Brogårdsgatan 2

Rebecka Kervestig, enhetschef Brogården demens
Tel: 0565-163 05
Adress: Postkod 90, 686 80 Sunne
Besök: Brogårdsgatan 2

Monica Myrén, enhetschef Hagen avd Gul, Blå och Grön
Tel: 0565-163 51
Adress: Postkod 44, 686 80 Sunne
Besök: Bergvägen 8  

Madelaine Kjellström, enhetschef Salla (Terassen, Smeden, Verkstaden och Höjden)
Tel: 0565-163 78
Adress: Postkod 109, 686 80 Sunne
Besök: Badhusgatan 11-13

Anna Larstorpenhetschef Salla ( Kvarnen och Strömmen) och Sjövik
Tel: 0565-163 72
Adress: Postkod 109, 686 80 Sunne
Besök: Badhusgatan 11-13