I Sunne kommun finns olika boendeformer och boendestöd för äldre och för vuxna med funktionsnedsättning beroende på behov av stöd och hjälp.

För dig som är äldre finns tre olika boendeformer

Det är dina behov som styr vilket boende som passar just dig. I Sunne kommun följande typer av boenden för äldre.

Boende för vuxna med funktionsnedsättning

I Sunne kommun finns fem särskilda boenden för vuxna med funktionsnedsättning. De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad.
Läs mer om boendeformer för vuxna med funktionsnedsättning här

  • Med särskild anpassad bostad avses en handikappanpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna insats ingår inget stöd såsom personlig omvårdnad eller praktisk hjälp
  • Boende med särskild service enligt LSS passar för dig om du behöver lite mer stöd. I Sunne finns två servicebostäder: Kvarngatans och Boställvägens servicebostäder och 4 km utanför Sunne ligger Skogsgläntans servicebostad
  • Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. Timotejvägens och Brogårdens gruppbostad ligger i Sunne

Stödboende och boendestöd inom socialpsykiatri/LSS

Socialpsykiatrin är till för dig med någon form av psykisk funktionsnedsättning och behöver särskilt boende och eller boendestöd.

Frykängen är ett stödboende för personer med långvarig psykisk sjukdom, här finns personal dygnet runt.
Läs mer om Frykängen, stödboende här

Flytt till Selmagården och planerad renovering

Hagens särskilda boende (äldreboende) flyttar in i nya lokaler på Selmagården i december 2022, eller så snart de är färdiga. Hagens korttidsboende berörs inte av flytten.

När Hagens äldreboende flyttar till Selmagården öppnar det för att tillfälligt flytta Brogårdens kunder till Hagen för att påbörja renoveringen av Brogården. Brogårdens kunder kan sedan flytta tillbaka till nya, fräscha lokaler tillsammans med Hagens korttidsboende och växelvården.

Länkar

E-tjänst