Bor du på landsbygden i Sunne kommun och inte själv kan ta dig till affären för att handla din mat kan du få hjälp med inköp av dagligvaror. Här finns information om hur du söker hemsändning.

Hemsändning riktar sig till personer bosatta på landsbygd utanför Sunne tätort. Kan du inte själv ta dig till butiken och bor minst 2 km bort från denna, kan du få dina dagligvaror hemsända av butiken och butiken kan få bidrag till detta från kommunen. 

Hemsändning beviljas om

  • du bor på landsbygden
  • har minst 2 kilometer från butiken
  • är åretruntboende i kommunen

Undantag finns

  • Du är inte åretruntboende, men är berättigad till biståndsinsats för inköp enligt socialtjänstlagen.
    Kontakta då istället biståndshandläggare
  • Du bor närmare butiken än 2 kilometer, men har rätt till färdtjänst 
    eller på grund av funktionsvariationer, sjukdom, skada eller annat som begränsar rörligheten, själv inte kan ta dig till butik för att handla dagligvaror

Hur ofta kan jag få hemsändning?

Hemsändning/inköpsresa kan beviljas med högst två tillfällen per vecka.

Butiken gör ansökan till kommunen

Kontakta din butik. Butiken gör ansökan till Sunne kommun på blanketten som ligger under rubriken Dokument

Ersättning till butik

Ersättning till butiken utgår med det belopp (kronor per hemsändning) som beslutats av kommunen i respektive års budgetbeslut.

Butiken skickar kvartalsvis underlag till kommunen som gör utbetalning efter kontroll.

Kontakt

Elisabeth Wiksten
Ekonom
E-post: elisabeth.wiksten@sunne.se
Tel: 0565-160 58
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Ekonomistab, 686 80 Sunne

Har du frågor kan du kontakta Elisabeth.