Känner du dig otrygg i ditt hem av fysiska eller psykiska orsaker kan du få ett trygghetslarm installerat.

Med hjälp av trygghetslarmet kan du kalla på hjälp vid behov. Det sker genom en enkel knapptryckning på en bärbar larmknapp som aktiverar trygghetslarmet. Larmet går då till en larmcentral som kallar på hemtjänstpersonal vid behov.
 
Om du anser att du behöver ett trygghetslarm tar du kontakt med biståndshandläggare för att ansöka. Biståndshandläggaren gör en bedömning och tar beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL).