Matleverans innebär att färdiglagad mat levereras till dig, tre gånger i veckan för kyld mat eller sju dagar i veckan för varm mat, efter din beställning.

Matdistribution 

Vem kan få matdistribution?

Personer som av olika skäl inte kan laga sin mat själv kan få matdistribution beviljad av biståndshandläggare. Maten är lagad i Allégårdens kök.

Du kan från 1 februari 2016 välja mellan varma eller kylda matlådor.

I matlådorna ingår kött eller fisk, sås, potatis, ris eller pasta, kokta grönsaker och sallad. 

Kylda matlådor levereras tre dagar i veckan. 

Varma matlådor levereras varje dag och det finns möjlighet att beställa dessert lördagar, söndagar och röda dagar. 

 Så här beställer du

  • Du beställer dina matlådor via hemtjänstpersonalen

  • Personalen har med sig en matsedel till dig som du väljer från

  • Du beställer veckan innan du får maten

  • Prata med hemtjänstpersonalen om du behöver specialkost

Personalen från hemtjänsten kommer med matlådorna.
På varje matlåda finns en etikett där det står vad det är för mat och sista förbrukningsdag.

Några viktiga saker:

  • Förvara den kylda malådan i kylskåpet tills du ska värma maten.

    Om du behöver hjälp med att värma maten, kontakta din biståndshandläggare. Den varma maten ska ätas snarast.

 

Så här ansöker du

För att få matleverans behövs ett biståndsbeslut.

Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare som utreder och tar beslut enligt Socialtjänstlagen.