Matleverans innebär att färdiglagad mat levereras till dig, tre gånger i veckan för kyld mat eller sju dagar i veckan för varm mat, efter din beställning.

Matdistribution 

Vem kan få matdistribution?

Personer som av olika skäl inte kan laga sin mat själv kan få matdistribution beviljad av biståndshandläggare. Maten är lagad i Allégårdens kök.

Du kan från 1 februari 2016 välja mellan varma eller kylda matlådor.

I matlådorna ingår kött eller fisk, sås, potatis, ris eller pasta, kokta grönsaker och sallad. 

Kylda matlådor levereras tre dagar i veckan. 

Varma matlådor levereras varje dag och det finns möjlighet att beställa dessert lördagar, söndagar och röda dagar.  

 

 

Så här ansöker du

För att få matleverans behövs ett biståndsbeslut.

Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare som utreder och tar beslut enligt Socialtjänstlagen.