Här hittar du information om de avgifter vi har inom vård och omsorg i Sunne kommun. Det avgiftssystem vi har grundar sig på regler enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Avgiftssystemet

Tanken med avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för boende, social omsorg, social service, omvårdnad och hemsjukvård, inte får kosta mer än att du får pengar kvar för dina personliga behov.

Läs mer om avgifter inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård 

 

Äldreförsörjningsstöd

Om du är 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den skall du vända dig till pensionsmyndigheten och ansöka om ekonomiskt stöd. 
Läs mer om information från pensionsmyndigheten  

Kontakt

Sofia Jonsson
Handläggare avgifter eget boende
E-post: sofia.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 75 vardagar kl.8-12
Besök: Storgatan 45
Adress: 28. Avgiftshandläggare, 686 80 Sunne

Tina Johansson
Handläggare avgifter i särskilt boende
E-post: tina.johansson@sunne.se
Tel: 0565-163 14 vardagar kl.8-12
Besök: Storgatan 45
Adress: 28. Avgiftshandläggare, 686 80 Sunne