Är du anhörig och tar hand om en närstående är det även viktigt att du tar hand om dig själv. I denna hälsocirkel får du som anhörig möjlighet att sätta fokus på din egen hälsa.

Vi träffas vid sex tillfällen i en grupp på sex till åtta personer. 

Varje träff har olika teman inom hälsa såsom sömn, stress, avslappning med mera. Vi varvar kunskap och information med diskussioner, praktiska övningar och tid för reflektion.

För att gruppen ska starta krävs att minst sex personer anmäler sig, då återkommer vi till dig som har anmält dig.

Anmälan

Anmäl dig till: anhörigsamordnare Ewa Skoglund

Telefon 0565-163 06 eller e-post ewa.skoglund@sunne.se

Välkomna!

 

Kontakt

Ewa Skoglund
Anhörigsamordnare
E-post: ewa.skoglund@sunne.se
Tel: 0565-163 06
Besök: Bergvägen 8
Adress: Postkod: 44, 686 80 Sunne

Nyhetsbrevet Anhörigstöd

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år. Kom gärna med tips om vad du tycker att brevet ska innehålla! Hör av dig om du har en idé, vill berätta något eller dela med dig av dina erfarenheter.

Du kan prenumerera på brevet genom att mejla till ewa.skoglund@sunne.se
Märk mejlet med "prenumeration Anhörigstöd"