Är du anhörig och tar hand om en närstående är det även viktigt att du tar hand om dig själv. På dessa Må Bra kvällar  får du som anhörig möjlighet att sätta fokus på din egen hälsa.

Vi träffas vid fem tillfällen i en grupp på sex till åtta personer. 

Varje träff har olika teman inom hälsa såsom sömn, stress, avslappning med mera. Vi varvar kunskap och information med diskussioner, praktiska övningar och tid för reflektion.

Dagträffens lokal på Hagen  kl. 17.30 - 19.30

I dagsläget är inga träffar inbokade men grupp startas när behov finns.

För att gruppen ska starta krävs att minst fem personer anmäler sig, då återkommer vi till dig som har anmält dig. Man kan gå en kväll eller flera. Vi bjuder på fika, ingen avgift för att delta.

Anmäl dig till: anhörigsamordnare Ylva Jansson

på e-post: ylva.jansson@sunne.se

Kontakt

Ylva Jansson
Biståndshandläggare och Anhörigsamordnare
E-post: ylva.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 06, 073- 070 32 57
Besök: Storgatan 45
Adress: Postkod: 28, 686 80 Sunne

Nyhetsbrevet Anhörigstöd

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år. Kom gärna med tips om vad du tycker att brevet ska innehålla! Hör av dig om du har en idé, vill berätta något eller dela med dig av dina erfarenheter.

Du kan prenumerera på brevet genom att mejla till ylva.jansson@sunne.se
Märk mejlet med "prenumeration Anhörigstöd"