Att medverka i undersökningen är frivilligt och alla enkätsvar är anonyma. Resultatet rapporteras till politiker, tjänstemän och personal.Tack för att du bidrar med förslag och synpunkter kring anhörigstöd.