Sunne kommun erbjuder Dagträffen för personer med långvarig sjukdom.

Syftet med dagträffen är

  • att ge dig som anhörig möjlighet till stöd och egen tid

  • att ge dig som gäst en trygg och meningsfull vardag. Du träffar andra i liknande situation och får möjlighet att använda och träna dina egna resurser, både ”kropp och knopp”

En dag hos oss

En dag varierar utifrån dig som gäst och vad du tycker om att göra. Vi anpassar innehållet i våra olika grupper och det går också att anpassa tiden.

Öppettider
Måndag, onsdag, torsdag klockan 9 till 15.

Är du intresserad?

Du själv eller en anhörig kan kontakta oss.

Resor till och från dagträffen

Vi ansvarar för att beställa och samordna resorna. Se rubriken Kontakt.

Kontakt

Annika Westerdahl
Undersköterska
E-post: annika.westerdahl@sunne.se
Tel: 0565-163 45
Besök: Bergvägen 8, sunne
Adress: 44. Kommunrehabiliteringen

Ewa Skoglund
Anhörigsamordnare
E-post: ewa.skoglund@sunne.se
Tel: 0565-163 06
Besök: Bergvägen 8
Adress: Postkod: 44, 686 80 Sunne