Sunne kommun erbjuder Dagträffen på Hagen för dig, med långvarig sjukdom, och dina anhöriga.

Syftet med dagträffen är

  • att ge dig som anhörig möjlighet till stöd och egen tid

  • att ge dig som gäst en trygg och meningsfull vardag. Du träffar andra i liknande situation och får möjlighet att använda och träna dina egna resurser, både ”kropp och knopp”

En dag hos oss

En dag varierar utifrån dig som gäst och vad du tycker om att göra. Vi anpassar innehållet i våra olika grupper och det går också att anpassa tiden.

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag klockan 9 till 15

Är du intresserad?

Du själv eller en anhörig kan kontakta oss.

Gör gärna din intresseanmälan via vår e-tjänst. Se under rubriken
E-tjänster. 

Resor till och från dagträffen

Vi ansvarar för att beställa och samordna resorna. Se under rubriken Kontakt.

Kontakt

Annika Westerdahl
Undersköterska
E-post: annika.westerdahl@sunne.se
Tel: 0565-163 45
Besök: Bergvägen 8, sunne
Adress: 44. Hagen, 686 80 Sunne

Ewa Skoglund
Anhörigsamordnare
E-post: ewa.skoglund@sunne.se
Tel: 0565-163 06
Besök: Bergvägen 8
Adress: Postkod: 44, 686 80 Sunne

 

 

Nyhetsbrevet Anhörigstöd

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år. Kom gärna med tips om vad du tycker att brevet ska innehålla! Hör av dig om du har en idé, vill berätta något eller dela med dig av dina erfarenheter.
Du kan prenumerera på brevet genom att mejla till ewa.skoglund@sunne.se
Märk mejlet med "prenumeration Anhörigstöd"

Dokument