I Sunne kommun har vi en anhörigsamordnare till stöd för dig som vårdar/stödjer en närstående, ung eller gammal och för dig som har frågor om att vara anhörig

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd till den person som behöver din hjälp. Det du gör betyder mycket för hans eller hennes livskvalitet. Men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

Anhörigstöd, kontakta oss

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning. Anhörigstödet är en service som är kostnadsfri.

Att räcka till

När någon i min närhet är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller ett missbruk.
När livet inte blev som vi tänkt och någon i vår närhet eller familj drabbas av sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning, då drabbar det ofta hela familjen, vänner/arbetskamrater.

Du kanske får en känsla av att inte räcka till? Eller känner dig ensam med allt ansvar och behöver någon att prata med.

Då finns kommunens anhörigstöd där för dig. Ta kontakt med anhörigsamordnaren och låt oss hjälpas åt att stärka det goda i din tillvaro. Se under rubriken Kontakt

Tillsammans kan vi hjälpas åt

Anhörigstöd i Sunne erbjuder

  •  Anhörigträffar för social samvaro, information eller föreläsningar
  •  Anhöriggrupper
  •  Stödsamtal, hembesök
  •  Anhörigcafé som är en träffpunkt för ALLA anhöriga
  •  Anhörigkort finns för dig som vårdar/stödjer närstående i hemmet. Kortet finns hos anhörigsamordnaren
  • Nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Brevet kommer ut fyra gånger per år. Se under rubriken Nyhetsbrevet Anhörigstöd

Kontakt

Ewa Skoglund
Anhörigsamordnare
E-post: ewa.skoglund@sunne.se
Tel: 0565-163 06
Besök: Bergvägen 8
Adress: Postkod: 44, 686 80 Sunne

E-tjänst och kontaktblankett

Till e-tjänsten Anhörigstöd, och kontakt med anhörigsamordnare

Till kontaktblankett för anhörigstöd

Nyhetsbrevet Anhörigstöd

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år. Kom gärna med tips om vad du tycker att brevet ska innehålla! Hör av dig om du har en idé, vill berätta något eller dela med dig av dina erfarenheter. 

Du kan prenumerera på brevet genom att mejla till ewa.skoglund@sunne.se

Märk mejlet med "prenumeration Anhörigstöd"

Dokument

Socialtjänstlagen 5 kap, 10§

Så här säger socialtjänstlagen

"Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning."