I Sunne kommun har vi en anhörigsamordnare till stöd för dig som vårdar/stödjer en närstående, ung eller gammal och för dig som har frågor om att vara anhörig

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar eller stödjer en närstående inom familjen, släkten eller vänkretsen, som inte klarar vardagen på egen hand.
Det kan många gånger vara en tung och tidskrävande uppgift.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd till den personen som behöver din hjälp.
Det du gör betyder mycket för hans eller hennes livskvalité.
Men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

 

Syfte och mål med anhörigstöd

Syftet med anhörigstöd är att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos de anhöriga. Vårt mål är att:

 • utveckla och stärka olika former av stöd till anhöriga
 • fånga upp önskemål och behov
 • stötta och vägleda
 • få stöd och råd genom telefonsamtal eller enskilda samtal

Tillsammans kan vi utforma framtidens anhörigstöd. Det är du som vårdar som vet bäst.

 

Anhörigstöd i Sunne erbjuder

 •  Anhörigträffar för social samvaro, information eller föreläsningar
 •  Anhöriggrupper
 •  Stödsamtal, hembesök
 •  Anhörigcafé som är en träffpunkt för ALLA anhöriga
 •  Anhörigkort finns för dig som vårdar/stödjer närstående
  i hemmet. Kortet finns hos anhörigsamordnaren