På den här sidan hittar du 2016 års protokoll från Sunne kommuns nämnder. Äldre protokoll hittar du i menyn.

Öppna önskat protokoll: klicka först på + framför årtal, sedan nämnd och slutligen på det protokoll du vill läsa.

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden

Dessa protokoll läggs ut så snart de har justerats.

Protokoll från Sunne Bostads AB och Rottneros Park Trädgård AB publiceras inte på webbplatsen men finns tillgängliga för allmänheten på kommunens kanslienhet.

I några protokoll är vissa personuppgifter borttagna med hänvisning till bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Äldre protokoll

Om du vill ha ett äldre protokoll än de som du själv kan hämta här på webbplatsen - kontakta respektive sekreterare. Kontaktinformation finns under rubriken Kontakt.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Catrin Hjalmarsson, socialutskottet

Evelin Larsson, bildningsutskottet

Marcus Löfvenholm, miljö- och bygglovsnämnden