Anslagstavla, officiell

Välkommen till Sunne kommuns officiella anslagstavla.

 På anslagstavlan publicerar vi:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Överklaga beslut

Alla beslut som fattas med stöd av kommunallagen kan överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 13 kapitel. Läs mer här om hur du överklagar.