På den här sidan hittar du 2018 års protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden och valnämnden.

Protokollen publiceras så snart de är justerade. Enligt personuppgiftslagen är vissa personuppgifter borttagna av sekretesskäl. 

Övriga protokoll

Protokoll från utskott och övriga nämnder publiceras inte på webbplatsen. Om du vill ha sådant protokoll eller ett protokoll som är äldre än från 2014, kan du kontakta respektive sekreterare, se rubriken Kontakt.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Gunilla Nyström kommunsekreterare

Catrin Hjalmarsson socialutskottet, valnämnden

Evelin Larsson bildningsutskottet

Marcus Löfvenholm miljö- och bygglovsnämnden