På den här sidan hittar du 2017 års protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden. Äldre protokoll hittar du i menyn.

Öppna önskat protokoll: klicka först på + framför årtal, sedan på + framför det politiska organ du vill läsa protokoll ifrån och slutligen klickar du på det protokoll du vill läsa.

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och bygglovsnämnden

Dessa protokoll läggs ut så snart de har justerats.

Övriga kommunala protokoll publiceras inte på webbplatsen, men finns tillgängliga för allmänheten på kommunkansliet.

I några protokoll är vissa personuppgifter borttagna med hänvisning till bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Äldre protokoll

Om du vill ha ett äldre protokoll än de som du själv kan hämta här på webbplatsen - kontakta respektive sekreterare. Kontaktinformation finns under rubriken Kontakt.

Skip Navigation Links.

Kontakt

Gunilla Nyström kommunsekreterare

Catrin Hjalmarsson socialutskottet

Evelin Larsson bildningsutskottet

Maria Lundgren miljö- och bygglovsnämnden