Miljö- och bygglovsnämnden sammanträder Där Väst i kommunhuset, måndag 22 januari klockan 13.00.

Detta gör miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö och hälsoskydd, byggnadsväsende och delvis inom räddningstjänstens arbete. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn inom livsmedels- och alkohollagen.

Föredragningslista

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Miljö- och bygglovsnämndens möten är inte offentliga

Mötena är inte offentliga, men du kan ta del av föredragningslistan, se rubriken Dokument.

Kontakt

Marianne Åhman
miljö- och bygglovsnämnd ordf, kommunfullmäktige, tillgänglighetsråd ordf
E-post:
marianne.ahman@sunne.se
Tel: 0565-162 13, 070-512 93 67
Adress: Lövnäsvägen 21 , 686 35 Sunne

 

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42, 070-280 26 62
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan några dagar före mötet.

Instruktion

Denna sida är en mall/testsida för mbn:s sammanträdessidor.

  • Sidnamn och puff får man skriva manuellt för varje ny sammanträdessida
  • Block finns för Editor, Kontakt och Länkar. Se under: 1Block ... Möten
  • Det enda nämndsekreterarna behöver göra är att ta bort texten i Dokument och ersätta med föredragningslista och handlingar