Kommunfullmäktige sammanträder i Frykensalen biblioteket, måndag 5 mars klockan 19.00.

Detta gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om mål och riktlinjer som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens budget, beslutar om kommunalskatten och fastställer taxor och avgifter. 

De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och nämnderna. Du kan läsa mer om vår politiska organisation här.

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Medborgarförslag

Du får med ditt ärende i kommunfullmäktige om du gör ett medborgarförslag. Det är ett formellt sätt att påverka och här finns många regler som man måste följa.
Läs mer om medborgarförslag.

Det finns flera sätt att lämna förslag och synpunkter.
Läs mer på sidan Du kan påverka politiken.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Du har rätt att närvara vid fullmältiges sammanträden. Du kan ta del av mötet genom att närvara på plats, lyssna på mötet via närradio eller se mötet via vår webbsändning.

Kontakt

   

Dokument

Instruktion

Denna sida är en mall/testsida för kommunfullmäktiges sammanträdessidor.

  • Sidnamn och puff får man skriva manuellt för varje ny sammanträdessida
  • Block finns för Editor, Kontakt, Dokument och Länkar. Se under: 1Block ... Möten
  • Det enda nämndsekreterarna behöver göra är att ta bort blocket i Dokument och ersätta med föredragningslista och handlingar