Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset, tisdag den 23 januari klockan 08.30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.
Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet. 
Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Kommunstyrelsens möten är offentliga

De flesta möten med kommunstyrelsen är offentliga, vilket betyder att du är välkommen att sitta med och lyssna. Det finns undantag för sekretessbelagda ärenden och ärenden som gäller myndighetsutövning. Om speciella skäl finns kan en ledamot begära att allmänheten inte får närvara.

Kontakt

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelse ordf, allmänna utskottet ordf, krisledningsnämnd ordf, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-post: gunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslista och handlingar några dagar före mötet.

Instruktion

Denna sida är en mall/testsida för kommunfullmäktiges sammanträdessidor.

  • Sidnamn och puff får man skriva manuellt för varje ny sammanträdessida
  • Block finns för Editor, Kontakt, Dokument och Länkar. Se under: 1Block ... Möten
  • Det enda nämndsekreterarna behöver göra är att ta bort blocket i Dokument och ersätta med föredragningslista och handlingar