Miljö- och bygglovsnämnden sammanträder Där ôpp i kommunhuset, 20 september 2021.

Detta gör miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö och hälsoskydd, byggnadsväsende och delvis inom räddningstjänstens arbete. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn inom livsmedels- och alkohollagen.

Föredragningslista

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Miljö- och bygglovsnämndens möten är inte offentliga

Mötena är inte offentliga, men du kan ta del av föredragningslistan, se rubriken Dokument.

Dokument

Här lägger vi ut ärendelistan ungefär en vecka före sammanträdet.

Kallelse/föredragningslista sammanträde 2021-09-20

Mer om miljö- och bygglovsnämnden

Kontakt

Nils Ahlqvist
miljö- och bygglovsnämnd ordförande, kommunfullmäktige, valnämnd
E-post: nils.ahlqvist@sunne.se

 

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne