Kommunstyrelsen sammanträder Där Väst i kommunhuset och på Teams, 7 april klockan 08:30

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

KS 00 Kallelse.pdf

KS 01 Budget- och verksamhetsuppföljning.pdf

KS 02 Årsredovisning 2021.pdf

KS 03 Årsredovisning 2021 för Adolf och Emma Perssons donationsfond.pdf

KS 04 Årsredovisning 2021 för Erik Gustav Nilssons fond.pdf

KS 05 Årsredovisning 2021 för Harry Nilssons donationsfond.pdf

KS 06 Årsredovisning 2021 för social samfond 5, Lysvik.pdf

KS 07 Initiativ från Centerpartiet och Socialdemokraterna.pdf

KS 08 Remiss av SOU 20221 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott.pdf

KS 09 Remiss från hjälpmedelsnämnden om stödfunktioner för välfärdsteknik.pdf

KS 10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2021.pdf

KS 11 Kvalitetsberättelse för vård och omsorg samt individstöd 2021.pdf

KS 12 Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans medicinska insats (EMI) i Sunne kommun.pdf

KS 13 Motion om daglig aktivitet på schemat i skolan.pdf

KS 14 Skolpliktsbevakning 20212022 -Oroväckande frånvaro, anmälan till huvudman .pdf

KS 15 Gymnasieorganisation 2022-2023 - Sunne gymnasieskola, organisation.pdf

KS 16 Principer för egenavgifter färdtjänst.pdf

KS 17 Eventuellt förvärv av fastigheterna Skäggeberg 1569 och Skäggeberg 1595.pdf

KS 18 Motion om gatunamn i Sunne kommun.pdf

KS 19 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning.pdf

KS 20 Revidering av valnämndens reglemente.pdf

KS 21 Uppsägning av vänortsavtal med Kobrin i Belarus.pdf

KS 22 Val av ledamöter och personliga ersättare till Värmlandsrådets sakområdesforum.pdf

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne