Kommunstyrelsen sammanträder 24 augusti klockan 8:30.

Detta gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder kommunfullmäktiges ärenden, leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det finns tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Det är allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet.  Du kan läsa mer om vår politiska organisation här

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Dokument

0.Kallelse kommunstyrelsen 2021-08-24

1 Budgetuppföljning per 31 maj

2 Policy och handlingsplan ANDTS för skolor

3 Medborgarförslag om gästhamn vid Kolsnäsudden

4 Medborgarförslag om åtgärder att minska föroredningar i Rottna älv från reningsverket i Uddeheden, Gräsmark

5 Medborgarförslag om bommar i Åmbergsbacken.pdf6 Medborgarförslag om att ta bort staketer vid Åmbergsskolan

6 Medborgarförslag om att ta bort staketer vid Åmbergsskolan

7 Medborgarförslag om basketkorg vid övre Lerans lekplats

8 Medborgarförslag om att flytta all kommunal verksamhet till nuvarande Selma Lagerlöf

9. Medborgarförslag om att göra klassrummet på Fryxellska skolan mindre lyhörda

10 Revidering av avgifter och prissättning för Sunne kommuns mark rörande markanvisningsavgifter samt Riktlinjer för markanvisningar

11 Revisor för utförande av lagstadgad revision (yrkesrevision) enlighet med Stiftelselagen i kommunens förvaltade stiftelser

12 Revisorernas granskning av upphandling och inköp med utökad, kompletterande granskning

13 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsording

14 Riktlinjer för uppsiktsplikt

15 Redovisning av delegationsbeslut

16 Årsredovisning 2020 Värmlands läns kalkningsförbund

17 Årsredovisning 2020 Värmlands läns vårdförbund

18 Entledigande av styrelseledamot i Sunne Fastighets AB

19 Årsredovisning 2020 för stiftelsen Gräsmarks gåvomedelsfond

20 Årsredovisning 2020 Stiftelsen Syskonen Persson

21 Årsredovisningar för kommunens förvaltade stiftelser

22 Informationuppföljning Sunne Fastighets AB

Mer om kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 070-181 43 98

 

Anna Bryntesson
Kommunsekreterare
E-postanna.bryntesson@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne