Kommunfullmäktige sammanträder i Frykensalen biblioteket, måndag 20 april klockan 19.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Allmänheten har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. På grund av risken för Corona-smitta uppmanar vi medborgarna att i första hand lyssna på mötet via närradion eller webbsändningen.

Sammanträdet inleds med att kommunchefen ger en kort information om aktuellt läge samt kommunens åtgärder med anledning av spridningen av Coronaviruset. Allmänhetens frågestund ställs in denna gång.

Detta gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om mål och riktlinjer som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens budget, beslutar om kommunalskatten och fastställer taxor och avgifter. 

De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och nämnderna. Du kan läsa mer om vår politiska organisation här.

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Medborgarförslag

Du får med ditt ärende i kommunfullmäktige om du gör ett medborgarförslag. Det är ett formellt sätt att påverka och här finns många regler som man måste följa.
Läs mer om medborgarförslag.

Det finns flera sätt att lämna förslag och synpunkter.
Läs mer på sidan Du kan påverka politiken.