Kommunfullmäktige sammanträder i Frykensalen biblioteket, måndag 15 juni klockan 19. Denna gång finns endast presidiet på plats i Frykensalen. Övriga ledamöter deltar digitalt

Kommunfullmäktiges möten är offentliga

Allmänheten har rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträden. På grund av risken för Coronasmitta uppmanar vi medborgarna att i första hand lyssna på mötet via närradion eller webbsändningen. 

Detta gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om mål och riktlinjer som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Det är komunfullmäktige som fastställer kommunens budget, beslutar om kommunalskatten och fastställer taxor och avgifter. 

De flesta ärenden som fullmäktige beslutar om, har först behandlats i kommunstyrelsen och nämnderna. 

För mer information om vår politiska organisation se under rubriken Länkar

Föredragningslista och handlingar

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) och handlingar läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument

Medborgarförslag

Du får med ditt ärende i kommunfullmäktige om du gör ett medborgarförslag. Det är ett formellt sätt att påverka och här finns många regler som man måste följa. Läs mer om medborgarförslag. 

Det finns flera sätt att lämna förslag och synpunkter. Läs mer på sidan Du kan påverka politiken

Kontakt

Karl-Johan Adolfsson
Komunfullmäktiges ordförande
E-post: karl-johan.adolfsson@sunne.se
Tel: 070-371 32 35

 

Gunilla Nyström
Kommunsekreterare
E-postgunilla.nystrom@sunne.se
Tel: 0565-160 06
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne