Miljö- och bygglovsnämnden sammanträder Där Väst i kommunhuset, måndag 14 september klockan 13:15.

Detta gör miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljö och hälsoskydd, byggnadsväsende och delvis inom räddningstjänstens arbete. Nämnden ansvarar också för prövning och tillsyn inom livsmedels- och alkohollagen.

Föredragningslista

Länk till föredragningslista (dagordning, kallelse) läggs ut några dagar före sammanträdet. Se rubriken Dokument.

Miljö- och bygglovsnämndens möten är inte offentliga

Mötena är inte offentliga, men du kan ta del av föredragningslistan, se rubriken Dokument.

Dokument

Här lägger vi ut föredragningslistan några dagar före mötet. 

Inställt sammanträde 14 september 2020.

Mer om miljö- och bygglovsnämnden

Kontakt

Nils Ahlqvist
miljö- och bygglovsnämnd ordförande, kommunfullmäktige, valnämnd
E-post: nils.ahlqvist@sunne.se

 

Marcus Löfvenholm
Förvaltningssekreterare/Administratör
E-post: marcus.lofvenholm@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne