För att fatta alla viktiga beslut finns en kommunal organisation med politiskt valda ledamöter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att dina skattepengar används på bästa tänkbara sätt i den kommunala verksamheten; Till skolor, barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp, gator, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket mer. 

Så här styrs Sunne kommun

Du kan läsa mer om kommunstyrelsens uppdrag och om den kommunala demokratin. Se länken under rubriken Länkar och i menyn