På den här sidan gör du dina val till årskurs 9. Elever som börjar senare får hjälp av personal på skolan.                                 Sista ansökan 10 Maj 2020.

Elevens valAnvänd formuläret nedan i din ansökan till årskurs 9.  

Mer information om dina valmöjligheter och de olika kurserna kan du läsa om i dokumentet Valkatalog årskurs 9.

Anvisningar till formuläret 

Det är viktigt att elev och vårdnadshavare fyller i formuläret tillsammans. Längst ned i formuläret ska namn och epostadress anges för den vårdnadshavare som fyllt i formuläret, uppgifterna gäller som underskrift.

Det är viktigt att ni tillsammans fyller i alla uppgifter, eftersom det är många elever som ska välja och det finns begränsade platser i de olika valen. Du väljer tre olika val, vi försöker tillgodose något av dina önskemål. Om man inte lämnar några önskemål blir eleverna tilldelade ett val. Inför läsår 2020-2021 är det andast åk 9 som läser ämnet elevens val där av begränsat utbud.

Du får ett kontrollbesked som innehåller dina val. Det skickas till den epostadress du har skrivit in i formuläret.

Nyhet!

Vi har fått två ytterliggare val inför läsår 2020-2021 verkstad och foto. De elever som redan har valt kommer att få erbjudande om detta.

 Elevens kontaktuppgifter
Elevens för- och efternamn:
Personnummer:
Elevens bostadsadress
 Kontaktuppgifter vårdnadshavare, en eller två personer
Namn, vårdnadshavare
Personnummer
Telefonnummer
Namn, vårdnadshavare
Personnummer
Telefonnummer
 Elevens val till årskurs 9
Nuvarande klass
  
  
Elevens val 1
Elevens val 2
Elevens val 3
  
  
 Har eleven särskilda behov, kan du ange det i rutan nedan.
Särskilda behov
 Den vårdnadshavare som har fyllt i formuläret skriver under med namn och telefon
Namn
Epost underskrift
 
  

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Ulrika Karlsson
Administratör
E-post: ulrika.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-156 00, 070-660 80 05
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Rikard Martinsson
Rektor Fryxellska skolan
E-post: rikard.martinsson@sunne.se
Tel: 0565-156 03, 072-204 05 42
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne