Anpassade grundskolan

Anpassade grundskolan är obligatorisk och erbjuds till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och som därför inte har möjligheter att nå grundskolans kunskapskrav.

Anpassade grundskolan är en egen skolform och har andra kunskapskrav än grundskolan. Undervisningen styrs av skollagen, skolförordningen, läroplan och timplan.

Undervisningen sker ofta i mindre grupper för att kunna ge stöd och anpassning till varje elev. Om rektor bedömer att det är möjligt kan en elev i anpassade grundskolan få undervisning i grundskolans klass som även kallas integrerad undervisning.

För att mottas i anpassade grundskolan görs först en utredning som består av fyra bedömningar en pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk.

Elever som har svårt att nå kunskapskraven i den anpassade grundskolan kan istället för ämnen läsa ämnesområden.