Frånvaro och ledighet för dig som går i grundskolan

Frånvaroanmälan måste göras varje morgon ditt barn är frånvarande från skolan. Du som vårdnadshavare gör detta via SchoolSoft app eller webbsida. Här nedan finns instruktioner hur man går till väga.

Ledighet för elev

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Du gör din ledighetsansökan via SchoolSoft app eller webbsida. Ansökan om ledighet behöver göras senast tre veckor före önskad ledighet.

Det är din mentor eller rektor som tar beslut om ledighet. Beslutet tas beroende på längd, tidigare ledighet, en bedömning av elevens situation och möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen. Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår.

Så här gör du din frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Frånvaroanmälan – SchoolSoft webbsida

 1. Logga in på SchoolSoft via länken längre upp på den här sidan.
 2. Välj "frånvaroanmälan" i vänsterspalten.
 3. Välj sedan heldags frånvaro eller frånvaro från lektion.

Frånvaroanmälan – SchoolSoft app

 1. Gå in i appen på din telefon.
 2. Klicka på "frånvaro".
 3. Bocka i "heldag" om barnet är frånvarande hela dagen eller ange de lektioner eleven är frånvarande.

Ansök om ledigt – SchoolSoft webbsida

 1. Logga in på SchoolSoft, länk dit ligger högre upp på den här sidan.
 2. Välj "ledighetsansökan" i vänsterspalten.
 3. Klicka på "ny ansökan". Här fyller du i uppgifterna kring ledighetsansökan.
 4. Du preciserar din ansökan i fritextkolumnen "skäl för ledighet".
 5. Om du har flera barn behöver du gå in på varje barns sida för att skicka ledighetsansökan för respektive barn.

Ansök om ledigt – SchoolSoft app

 1. Gå in på SchoolSoft appen i din mobiltelefon.
 2. Klicka på konto nere i högra hörnet och välj det barn som du vill göra din ledighetsansökan för. 
 3. Välj "ledighetsansökan" i menyn.
 4. Följ instruktionerna.
 5. Om du har flera barn måste du gå in på varje barns konto för att skicka ledighetsansökan för respektive barn.