Frånvaro och sjukanmälan för dig som går i grundskolan

Frånvaroanmälan måste göras varje morgon ditt barn är frånvarande från skolan. Du som vårdnadshavare gör detta via SchoolSoft app eller webbsida. Här nedan finns instruktioner hur man går till väga.
Så här gör du via SchoolSoft app
  • Klicka på "frånvaro".
  • Bocka i "heldag" om barnet är frånvarande hela dagen eller ange de lektioner eleven är frånvarande.
Så här gör du via SchoolSoft webbsida
  • Välj "frånvaroanmälan" i vänsterspalten.
  • Välj sedan heldags frånvaro eller frånvaro från lektion.