Skäggebergsskolan

Skäggebergsskolan har med sitt centrala läge i Sunne närhet till biblioteket, flera grönområden och friluftsområden. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs sex. Det finns också en integrerad särskola.