Lov och ledigheter i grundskolan

Här hittar du information om läsårstider och lovdagar för skolan. Här finner du även information om hur du söker ledigt.

Läsårstider läsåret 2022/2023

Vårterminen 2023

2023-01-10–2023-06-09

Lovdagar

2023-02-27–2023-03-03 (v.9 sportlov)
2023-04-11–2023-04-14 (v.15 påsklov)
2023-06-05

Studiedagar (lovdagar för eleverna)

2023-03-17
2023-05-19
2023-05-22

Läsårstider läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

23-08-14–23-12-21

Lovdagar

2023-10-30–2023-11-03 (v.44 höstlov)

Studiedagar (lovdagar för eleverna)

2023-09-29
2023-11-27

Vårterminen 2024

24-01-09–2024-06-05

Lovdagar

2024-02-26–2024-03-01 (v.9 sportlov) 
2024-04-02–2024-04-05 (v.14 påsklov)

Studiedagar (lovdagar för eleverna) 

2024-02-05
2024-03-18
2024-05-10

Ledighet

Ledighetsansökan görs via SchoolSoft app eller webbsida. Ansökan om ledighet behöver göras senast tre veckor före önskad ledighet.

Det är din mentor eller rektor som tar beslut om ledighet. Beslutet tas beroende på längd, tidigare ledighet, en bedömning av elevens situation och möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen. Ledighet beviljas inte under perioder då nationella prov pågår. 

Så här ansöker du om ledighet via SchoolSoft webbsida

Logga in på SchoolSoft

  • Välj "ledighetsansökan" i vänsterspalten.
  • Klicka på "ny ansökan". Här fyller du i uppgifterna kring ledighetsansökan.
  • Du preciserar din ansökan i fritextkolumnen "skäl för ledighet".
  • Om du har flera barn måste du gå in på varje barns sida för att skicka ledighetsansökan för vardera barnet. 
Så här ansöker du om ledighet via SchoolSoft app
  • Klicka på konto nere i högra hörnet och välj det barn som du vill göra din ledighetsansökan för. 
  • Välj "ledighetsansökan" i menyn.
  • Följ instruktionerna.
  • Om du har flera barn måste du gå in på varje barns konto för att skicka ledighetsansökan för vardera barnet.