Betyg och bedömning

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs sex. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs nio när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Du kan se dina betyg i SchoolSoft, läs mer om hur du kommer igång med SchoolSoft.

Alla betyg en elev får i skolan från hösten i årskurs sex till hösten i årskurs nio kallas för terminsbetyg. Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som eleven fått undervisning i under terminen som gått. Elever får ofta inte undervisning i alla ämnen varje termin.

Slutbetyg är de betyg eleven får när hon eller han slutar grundskolan i årskurs nio. Det är de betygen eleven använder när hon eller han ansöker till gymnasieskolan.

Ansökningarna till gymnasieskolan börjar redan på hösten. Därför får elever i årskurs nio ett preliminärt antagningsbesked utifrån terminsbetyget på höstterminen i årskurs nio. Men det är utifrån slutbetyget som den definitiva antagningen sker.