Det fria skolvalet

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att välja vilken skola du vill att ditt barn ska gå på.

När det är dags för ditt barn att börja i förskoleklass, får du ett brev med en garanterad skola i ditt upptagningsområde. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än den garanterade, så fyller du i det på skolvalsblanketten.

Du kan ansöka om att byta skola både under pågående läsår och inför kommande läsår.