Elevpraktik i grundskolan

PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och syftar till att ge elever kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

PRAO ger elever möjlighet att bekanta sig med olika yrken, upptäcka hur kunskap från skolan används i arbetslivet, utöka sitt kontaktnät samt vara till hjälp inför gymnasieval.

PRAO är obligatoriskt och ska erbjudas under minst tio dagar från och med årskurs åtta i grundskolan. Det gäller både kommunala och fristående skolor.