Gräsmarks skola

Gräsmarks skola är en centralt belägen låg- och mellanstadieskola i Gräsmark. Skolan har 50-tal elever i åldrarna sex till tolv år från förskoleklass till och med årskurs sex.