På den här sidan gör du dina val till årskurs 8. De elever som börjar senare får hjälp av personal på skolan.                        Sista ansökan 10 Maj 2019

Elevens valAnvänd formuläret nedan i din ansökan till årskurs 8.

Mer information om dina valmöjligheter och de olika kurserna kan du läsa om i dokumentet Valkatalog årskurs 8.

Anvisningar till formuläret 

Det är viktigt att elev och vårdnadshavare fyller i formuläret tillsammans. Längst ned i formuläret ska namn och epostadress anges för den vårdnadshavare som fyllt i formuläret, uppgifterna gäller som underskrift.

Det är viktigt att ni tillsammans fyller i alla uppgifter, eftersom det är många elever som ska välja och det finns begränsade platser i de olika valen. Fyll i fem olika val, vi försöker tillgodose något av dina önskemål. Om eleven inte väljer något val, så blir man tilldelad ett val.

Vårdnadshavaren får ett kontrollbesked som innehåller dina val. Det skickas till den epostadress du har srivit in i formuläret.

 Elevens kontaktuppgifter
Elevens för- och efternamn:
Personnummer:
Elevens bostadsadress
 Kontaktuppgifter vårdnadshavare
Namn, vårdnadshavare
Personnummer
Telefonnummer
 Om det finns två vårdnadshavare ska även uppgifterna nedan fyllas i
Namn, vårdnadshavare
Personnummer
Telefonnummer
 Elevens val till årskurs 8
Nuvarande klass
 Välj fem alternativ för elevens val. Du kommer att få ett av dina val.
Elevens val 1
Elevens val 2
Elevens val 3
Elevens val 4
Elevens val 5
 Övrig information
Övrig information
 Vårdnadshavare som har fyllt i formuläret skriver under med namn och e-postadress
Namn
E-post
 

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

Kontakt

Ulrika Karlsson
Administratör
E-post: ulrika.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-156 00, 070-660 80 05
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Rikard Martinsson
Rektor Fryxellska skolan
E-post: rikard.martinsson@sunne.se
Tel: 0565-156 03, 072-204 05 42
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne