Elevens val. Skolverket har ändrat i timplanen och prioriterat mer tid i ämnena matematik och idrott i skolan. Inför läsår 20/21 är det endast åk 9 som läser elevens val, enligt den gamla timplanen.

Under rubriken länkar finner du formulären för dina val till årskurs 9 på Fryxellska skolan .

Kontakt

Ulrika Karlsson
Administratör
E-post: ulrika.karlsson@sunne.se
Tel: 0565-156 00, 070-660 80 05
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Ulrika Karlsson